A A A

Taxa de stat pentru examinarea cererilor de chemare în judecată,în Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice MPay.

11 Septembrie 2019 | 71

Prin prezenta, Curtea de Apel Bălți informează justițiabilii despre implementarea de către Agenția de Guvernare Electronică a Taxei de stat pentru examinarea cererilor de chemare în judecată, în Serviciul Guvernamental de Plăţi Electronice MPay.

Taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată/cererile de apel a fost implementată direct în MPay fără integrarea cu un sistem informațional al instanțelor de judecată şi nu asigură calcularea automată a taxei. Achitarea taxei presupune necesitatea generării notei de plată (prin completarea datelor despre plătitor, tipul plătitorului și sumei). Astfel, pentru a achita taxa de stat este necesar de a întreprinde următorii pași:

  • vizita portalul online mpay.gov.md;
  • alege taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată din lista de servicii cu plată;
  • completa pe proprie răspundere datele necesare pentru generarea notei de plată (inclusiv suma taxei calculate pe proprie răspundere);
  • alege metoda de plata (card bancar, internet banking, numerar, monedă electronică);
  • achită conform metodei de plată alese;
  • descărcă confirmarea de plată (semnată electronic).

Curtea de Apel Bălți atrage atenția despre obligativitatea prezentării instanței de către apelanți/reprezentanții apelanților a notei de plată generată de sistem la achitarea taxei, pentru a putea verifica achitarea taxei de stat la depunerea apelului sau în termenul acordat de instanță.

Curtea de Apel Bălți reiterează, că datele bancare pentru achitarea taxei de stat sunt:

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN:MD91TRGAAA14222003000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: MF- Trezoreria de Stat