A A A

Taxa de Stat

Se impune cu taxă de stat  cererea de apel (în cauze civile) precum şi cererea de eliberare a copiilor de pe actele judecătoreşti.
Persoanele pot fi scutite prin lege de la achitarea taxei de stat sau pot solicita scutirea/amînarea/eşalonarea plăţii taxei de stat de la judecător.
Dovada achitării taxei de stat serveşte bonul de plată eliberat de bancă ce se păstrează  în original instanţei la materialele cauzei.
 
Datele bancare pentru achitarea taxei de stat:
Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN:MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: MF- Trezoreria de Stat
 
Datele bancare pentru achitarea taxei pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a ședinței de judecată :
 
Beneficiar: Curtea de Apel Bălți
Codul IBAN:MD14TRPAAA142310A01189AA
Codul fiscal: 1007601000399
Cod bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: 33114001