A A A
În legătură cu prelungirea perioadei de testare experimentală a noului Program Integrat de Gestionare a Dosarelor pînă la 15 iunie 2019 și desemnării instanțelor judecătorești-pilot suplimentare în vederea testării Sistemului Informațional Judiciar, informația pe paginile web ale instanțelor judecătorești, care se extrage din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor poate fi reflectată incomplet sau cu unele devieri. Cerem scuze pentru inconveniențele create.

Taxa de Stat

Se impune cu taxă de stat  cererea de declarare a insolvabilităţii, cererea de apel precum şi cererea de eliberare a copiilor de pe actele judecătoreşti.
Persoanele pot fi scutite prin lege de la achitarea taxei de stat sau pot solicita scutirea/amînarea/eşalonarea plăţii taxei de stat de la judecător la cererea părţii.
Dovada achitării taxei de stat serveşte bonul de plată eliberat de bancă ce se păstrează  în original instanţei la materialele cauzei.
 
Datele bancare pentru achitarea
taxei de stat:
Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN:MD91TRGAAA14222003000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: MF- Trezoreria de Stat
 
Datele bancare pentru achitarea taxei pentru eliberarea copiei de pe înregistrarea audio a ședinței de judecată :
 
Beneficiar: Curtea de Apel Bălți
Codul IBAN:MD14TRPAAA142310A01189AA
Codul fiscal: 1007601000399
Cod bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: 33114001