A A A

Lista judecătorilor

Nr. d/o

Numele, prenumele judecătorilor

Funcţia

Data numirii în funcţie

Notă

 

1.

TALPA Ion

Președintele instanței

14.07.2005

 

 

2.  

PROCOPCIUC  Stela

Vicepreședinte interimar

      (Colegiul civil)

27.07.2000

 

 

3.  

SCUTELNIC Gheorghe

Vicepreședinte interimar

     (Colegiul penal)

15.06.1990

 

 

4.  

CHIRCU Natalia Judecător 08.10.2001

 

 

5.  

CIOBANU Andrian Judecător 24.10.2016

 

 

6.  

COROLEVSCHI Dumitru Judecător 24.02.1993

 

 

7.  

GARBUZ Adriana Judecător 20.03.2006

 

 

8.

GRUMEZA Elena Judecător 14.07.2005    
9. GROSU Iulia Judecător

01.08.1990

   

10.

ȘLEAHTIȚCHI (Melnic) Svetlana Judecător 05.06.2006

 

 

11.

LIULCA Ghenadie Judecător 05.06.2006

 

 

12.

MORARU Oleg Judecător   22.01.2004

 

 

13

PUŞCA Dumitru Judecător 16.12.2005

 

 

14

REVENCO Angela Judecător 08.10.1996

 

 

15

ROTARU Ala Judecător 26.11.2002

 

 

16

BURDENIUC Ruslana Judecător 21.07.1998

 

 
17 STĂNILĂ Diana Judecător 22.07.2009

 

 
18 MIRONOV Oxana Judecător 03.08.2009

 

 

19

PUȘCAȘ VIOREL Judecător 23.12.2005