A A A

Lista Adminstratorilor de Insolvabilitate

Administrator autorizat  semnifică orice persoană fizică învestită potrivit legii cu atribuţii de supraveghere şi/sau de administrare în cadrul procedurii succesorale, procedurii de insolvabilitate, procedurii de dizolvare judiciară şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie. (Lege cu privire la administratorii autorizaţi nr.161/18.07.2014)

Aici puteți accesa Registrul administratorilor autorizați din Republica Moldova.