A A A

Prezentare instanță

Curtea de Apel Bălți își are sediul pe adresa: municipiul Bălți, strada Ștefan cel Mare, 54. Situată în centrul orașului Bălți, clădirea instanței este ușor accesibilă atât pentru justițiabili, cât și pentru orice cetățean, care dorește să asiste la ședințele de judecată publice.

În perioada anilor 2012-2014, clădirea instanței a fost supusă reparației capitale, și în prezent Curtea de Apel Bălți dispune de un sediu ce corespunde unor condiții excelente atât pentru justițiabili, cât și pentru colaboratori.

Instanța dispune de:

- șapte săli de judecată - toate situate la etajul întâi, dotate cu sistemul de înregistrare audio SRS „Femida”;

- o cameră pentru audierea părților vătămate/martorilor minori;

- un sistem video-conferință cu Procuratura mun. Bălți;

- un sistem video-conferință cu Penitenciarele din RM;

- un izolator ce permite deținerea separată a inculpaților de alți participanți la proces în ziua ședințelor de judecată;

- o arhivă utilată cu tehnică modernă.

Birourile judecătorilor sunt amplasate la etajele doi și trei, unde accesul la acestea este interzis publicului larg.

Curtea de Apel Bălți este condusă de către președintele instanței judecătorești, asistat de doi vicepreședinți. Președinții și vicepreședinții curții de apel sunt numiți în funcție de către Președintele Republicii Moldova, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii,  pentru un termen de 4 ani. Aceștia pot deține funcțiile respective pe durata a cel mult două mandate succesiv.

În prezent, funcția de președinte al Curții de Apel Bălți o îndeplinește Ion Talpa, vicepreședinte interimar al Colegiului penal este desemnat jdecătorul Gheorghe Scutelnic, iar vicepreședinte  al Colegiului civil și de contencios administrativ  este judecătorul Stela Procopciuc.

În cadrul Curții de Apel Bălți își desfășoară activitatea 24 de judecători. Anual, prin ordinul președintelui instanței, în cadrul Curții de Apel Bălți sunt constituite completele de judecată și create două colegii: Colegiul penal (12 judecători) și Colegiul civil și de contencios administrativ (12 judecători). Președintele curții de apel are dreptul să dispună, după caz, antrenarea judecătorilor dintr-un colegiu la judecarea unor cauze în alt colegiu.

Activitatea organizatorică și cea administrativă a instanței judecătorești este asigurată de secretariatul instanței judecătorești, condus de un șef, numit în funcție de către președintele instanței judecătorești. Secretariatul instanței este, la rândul său, compus din două subdiviziuni: Grefa - care întrunește 72 de unități de personal, și Direcția administrativă - care întrunește 27 de unități de personal.

Curtea de Apel Bălți își exercită competența într-o circumscripție ce cuprinde 4 judecătorii situate în nordul Republicii Moldova, și anume: Bălți,  Drochia, Edineț și Soroca.

Hotărârile pronunțate în primă instanță de judecătoriile din circumscripția curții pot fi atacate cu apel, iar încheierile emise de aceleași judecătorii se atacă cu recurs la Curtea de Apel Bălți. Totodată Curtea de Apel Bălți examinează în calitate de prima instanță cererile privind adopția internațională, cererile de recunoaștere și executare a hotărârii arbitrare străine conform competențe și cererile privind contestarea actelor administrative normative.

O atenție deosebită administrația instanței acordă și activității extra-judiciare  a curții de apel. Astfel, sistematic sunt organizate evenimente, ce au ca scop creșterea culturii juridice a populației și asigurarea transparenței actului de justiție, cum ar fi: Zilele Ușilor Deschise, simulări de proces, mese rotunde etc.

Repere istorice

În anul 1994, Parlamentul R. Moldova a aprobat Concepția reformei judiciare și de drept, care avea  la baza ideea că, în perioada de tranziție de la sistemul totalitar la un stat democratic, este necesara formarea noilor mecanisme juridice.

Sistemul judecătoresc era format din 4 verigi: judecătoriile, tribunalele, Curtea de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție. Au fost instituite și instanțele specializate - Judecătoria Economica și Judecătoria Militara. A fost instituită Curtea Constituționala - unica autoritate de jurisdicție constituționala în Republica Moldova, care exercita controlul constituțional la nivel de stat.

Întrucât reforma judiciara și de drept a fost efectuată pe parcursul a mai multor ani, s-a reliefat necesitatea unei noi restructurări a sistemului judiciar. Astfel, în conformitate cu Legea nr.1471 din 21 noiembrie 2002 pentru modificarea Constituției Republicii Moldova, a fost pusa temelia unei noi organizări a sistemului instanțelor judecătorești, ce prevedea excluderea unei verigi – a tribunalelor – deoarece structura precedenta s-a dovedit a fi foarte complexă. Ca urmare, instanțele de fond, de apel si de recurs vor examina mai operativ cauzele, sporind astfel accesul cetățenilor la Curtea Suprema de Justiție. Prin adoptarea la 8 mai 2003 a Legii nr. 191-XV pentru modificarea si completarea unor acte legislative, a fost stabilit mecanismul de implementare a noului sistem de instanțe.

Astfel, în urma reorganizării sistemului judecătoresc din anii 2002-2003, Tribunalul de Circumscripție Bălți a fost înlocuit cu Curtea de Apel Bălți, care își desfășoară activitatea în fostul sediu al Tribunalului. Primul președinte al Tribunalului și cel care și-a adus aportul la asigurarea tribunalului cu un sediu care să corespundă necesităților unei instanțe la acel moment a fost Eugen Sofroni. Deschiderea Tribunalului a avut loc în vara anului 1999, iar la ceremonia de inaugurare a participat președintele de atunci al R. Moldova, Petru Lucinschi.

La momentul constituirii Curții de Apel Bălți în cadrul instanței erau 20 de funcții de judecători.

Pe parcursul activității, funcția de președinte al Curții de Apel Bălți a fost ocupată de:

- Clim Eugeniu (iunie 2003 - ianuarie 2004);

- Scutelnic Gheorghe (martie 2004 - mai 2012);

- Gheorghieș Alexandru (iunie 2012 – 15 iulie 2020).

În anul 2013, cu ocazia a 10 ani de activitate, de către Curtea de Apel Bălți a fost editată o broșură care poate fi accesată aici.