A A A

Audiența cetățenilor

Audiența cetățenilor

Președintele sau

Vicepreședintele       10:00 - 13:00  (luni)

 

Audiența cetățenilor de către președintele și vicepreședintele instanței se efectuează referitor la problemele ce țin de activitatea Curţii de Apel Bălţi, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărîrilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete.