A A A

Seminarul cu genericul ’’Codul civil modernizat - particularităţi privind aplicarea în practică”.

29 Octombrie 2023 | 83

      Conform Planului calendaristic al INJ, joi, 26 octombrie 2023, Institutul Naţional al Justiţiei a desfăşurat  în incinta Curții de Apel Bălți seminarul  cu genericul ’’Codul civil modernizat - particularităţi privind aplicarea în practică”.  În calitate de formator al INJ a evoluat Vladimir Palamarciuc, doctor în drept și avocat, cu participarea  asistenților judiciari, grefierilor/consultanților ai procurorilor din circumscripția Curții de Apel Bălți.

       Potrivit agendei de lucru, formatorul INJ Vladimir Palamarciuc  a făcut o prezentare generală despre Noutățile introduse de Legea privind modernizarea Codului civil în reglementările generale ale Codului civil (regulile privind certitudinea juridică, buna-credința, interzicerea comportamentului contradictoriu, notificările), Noile reglementări în materie de Persoane juridice, Noile reglementări în materie de bunuri imobile, în materie de prescripție extinctivă și termene de decădere, Noile reglementări în materie de acte juridice și nulitate, Reglementări în materia dreptului obligational și a contractelor translative de proprietate.

       Obiectivele activității de formare au fost cunoașterea amendamentelor introduse prin Legea cu privire la modernizarea Codului Civil, dezvoltarea abilităților de aplicare a noilor prevederi din Codul Civil în problemele practice, demonstrarea capacităților de a elucida diferențele între prevederile actuale amendate și cele anterioare.