A A A

Seminarul „Investigarea și examinarea infracțiunilor privind violența în familie” 

16 Noiembrie 2023 | 27

            La data de 13-14 noiembrie curent, la Curtea de Apel Bălți a avut loc seminarul „Investigarea și examinarea infracțiunilor privind violența în familie” – un fenomen larg răspîndit în societatea noastră, destinat judecătorilor , procurorilor  și Ofițerilor de urmărire penală. În calitate de formatori au fost prezenți specialiști din cadrul INJ,  Arina Țurcan- avocată CDF, formatoare IFIS, Nelea Panfil- psihologă, IFIS, Mariana Gornea- procuroară, Procuratura Generală, formatoare INJ, Eleonora Grosu- coordonatoarea programe CDF.

             Legea cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie deşi conţine prevederi specifice, totuşi necesită o interpretare a acestora.  În acest context, au fost puse în discuţie:

  • Fenomenul violenței în familie (conceptul de violență în familie, mituri și realități despre violența în familie, formele de manifestare, caracterul ciclic)
  • Cauzele violenței în familie și portretul psihologic al victimei și agresorului. Trauma și nevoile victimei violenței în familie.
  • Protecția și asistența victimelor în cazurile de violență în familie.
  • Legislația Republicii Moldova în domeniul violenței în familie, aspect de drept civil  și drept processual civil (particularitățile examinării cauzelor civile cu elemente de violență în familie, aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență )
  • Probleme ce apar la judecarea în instanță a infracțiunilor de violență în familie
  • Legislația RM în domeniul violenței în familie, aspect de drept penal în prevenirea și combaterea violenței în familie (infracțiunea de “violență în familie”, elementele infracțiunii, subiecții, circumstanțe agravante, răspunderea).
  • Investigarea cazurilor de violență în familie: competența, probatoriul pe cauzele privind violența în familie, pericolele medierii și împăcării pe cauzele de violență în familie.

            Judecarea cauzelor de violenţă în familie constituie o categorie de cauze complexe. Cu referire la acest subiect, formatorii INJ au relatat participanţilor despre problemele ce apar la judecarea acestor categorii de cauze, făcînd referire la jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului cu privire la violenţa în familie.

            Rolul procurorului în investigarea cazurilor de violenţă în familie este unul semnificativ. Despre aceasta şi alte aspecte procesual penale a relatat  Mariana GORNEA, procuroră, Procuratura Generală.

            În cadrul instruirii, o atenţie sporită a fost acordată temei privind trauma şi nevoile victimei. Psihologul, IFIS, Nelea Panfil, a explicat participanţilor ce înseamnă psihotrauma şi sindromul traumei, caracterisiticele persoanelor trecute prin asemenea stres, precum şi consecinţele SPT etc.

             Obiectivul activității de formare este de a sintetiza materialul în cadrul cursului vizat, de a distinge formele și conținutul actelor în cadrul fazei vizate, de a forma abilități în domeniul supus dezbaterilor.