A A A

Seminar de formare profesională continuă moldo-român în cadrul parteneriatului dintre Curtea de Apel Bălţi și Curtea de Apel Iaşi

10 Iunie 2019 | 296

      În cadrul Protocolului de colaborare încheiat între Curtea de Apel Bălţi şi Curtea de Apel Iaşi, la data de 7 iunie 2019, la sediul Curţii de Apel Bălţi  a fost organizat un seminar de formare profesională continuă moldo-român cu privire la “Aspecte relativ la prioritatea tratatelor internaționale privind drepturile omului;  jurisprudența Curții Constituționale și a instanțelor.

     La eveniment au participat:  Alexandru Gheorghieş – Preşedinte al  Curţii  de Apel Bălţi , Druță Ion – Președinte al Curții Supreme de Justiție din Republica Moldova, Andreea Ciucă – Președinte al Curții de Apel Târgu Mureș ( Președintele Asociației Magistraților din România),  Cheptene Micu Diana  - Vicepreședinte al  Curţii de Apel Iaşi, Vicepreşedinţii  şi judecătorii din cadrul ambelor instanţe de judecată.

     La seminar au fost discutate  subiectele:

Aspecte relativ la prioritatea tratatelor internaționale privind drepturile omului

Jurisprudența Curții Constituționale și a instanțelor.

                 Întrunirea  a avut ca obiectiv  schimbul  de experienţă  şi de bune practici a celor două Curţi de Apel , precum şi susţinerea parteneriatului din cadrul Protocolului de colaborare.

   La finele evenimentului, reprezentanții şi-au mulţumit reciproc pentru discuţiile constructive şi schimbul de informaţie, menţionînd în acelaşi timp, utilitatea proiectului în vederea unei colaborări mai fructuoase pentru viitor.