A A A

Seminar de formare profesională continuă moldo-român în cadrul parteneriatului dintre Curtea de Apel Bălţi și Curtea de Apel Iaşi

13 Iunie 2017 | 7

           În cadrul Protocolului de colaborare încheiat între Curtea de Apel Bălţi şi Curtea de Apel Iaşi, la data de 9 iunie 2017, la sediul Curţii de Apel Bălţi  a fost organizat un seminar de formare profesională continuă moldo-român cu privire la  Independenţă , Imparţialitate, Integritate –valori  fundamentale ale justiţiei.

     La eveniment au participat:  Alexandru Gheorghieş -Preşedintele Curţii  deApel Bălţi , Cristina Truţescu -Preşedintele Curţii de Apel Iaşi, Vicepreşedinţii  şi judecătorii din cadrul ambelor instanţe de judecată.

   La seminar au fost discutate subiectele: 

     1.Integritatea –factor al menţinerii încrederii publice în sistemul judiciar.
     2.Răspunderea penală a judecătorilor.Cadrul general.Particularităţi.
     3.Cercetarea averii.

     Întrunirea  a avut ca obiectiv  schimbul  de experienţă  şi de bune practici a celor două Curţi de Apel , sporirea interesului  comun pentru creşterea încrederii publice în independenţă,imparţialitate  şi profesionalismul judecătorilor ,  precum şi susţinerea parteneriatului din cadrul Protocolului de colaborare.

     La finele evenimentului, reprezentanții şi-au mulţumit reciproc pentru discuţiile constructive şi schimbul de informaţie, menţionînd în acelaşi timp, utilitatea proiectului în vederea unei colaborări mai fructuoase pentru viitor.