A A A

Seminar de formare profesională continuă moldo-român în cadrul parteneriatului dintre Curtea de Apel Bălţi și Curtea de Apel Iaşi

13 Iunie 2017 | 5

Seminar de formare profesională continuă moldo-român în cadrul  parteneriatului dintre Curtea   de Apel Bălţi și Curtea de Apel Iaşi  

 

       În cadrul Protocolului de colaborare încheiat între Curtea de Apel Bălţi şi Curtea de Apel Iaşi, la data de 9 iunie 2017, la sediul Curţii de Apel Bălţi  a fost organizat un seminar de formare profesională continuă moldo-român cu privire la  Independenţă , Imparţialitate, Integritate –valori  fundamentale ale justiţiei.

     La eveniment au participat: Alexandru Gheorghieş - Preşedintele Curţii de Apel Bălţi ,Cristina Truţescu -Preşedintele Curţii de Apel Iaşi, Vicepreşedinţii  şi judecătorii din cadrul ambelor instanţe de judecată.

 

   La seminar au fost discutate  subiectele:

1.Integritatea – factor al menţinerii încrederii publice în sistemul judiciar.

2.Răspunderea penală a judecătorilor.Cadrul general.Particularităţi.

3.Cercetarea averii.

     Întrunirea  a avut ca obiectiv  schimbul  de experienţă  şi de bune practici a celor două Curţi de Apel , sporirea interesului  comun pentru creşterea încrederii publice în independenţă,imparţialitate  şi profesionalismul judecătorilor ,  precum şi susţinerea parteneriatului din cadrul Protocolului de colaborare.

 

    La finele evenimentului, reprezentanții şi-au mulţumit reciproc pentru discuţiile constructive şi schimbul de informaţie, menţionînd în acelaşi timp, utilitatea proiectului în vederea unei colaborări mai fructuoase pentru viitor.