A A A

SEMINAR DE FORMARE CONTINUĂ PRIVIND APLICAREA LEGII INSOLVABILITĂŢII

30 Mai 2016 | 5

La data de 27 mai 2016, în incinta Curţii de Apel Bălţi  s-a desfăşurat un seminar de formare continuă cu privire la Legea insolvabilităţii şi aplicarea acesteia in practică.

Seminarul a fost ghidat  de către Nicolae Craiu, judecător Curtea Supremă de Justiţie.

La întrunire au participat: Preşedintele Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ al Curţii de Apel Bălţi Eduard Ababei, judecătorii Colegiului  Civil şi de Contencios administrativ,  inclusiv asistenţii judiciari ai acestora.

Scopul reuniunii a fost consolidarea  cunoştinţelor  în domeniul aplicării Legii insolvabilităţii, schimbul de experienţă şi de bune practici, precum şi  etapele procedurii de insolvabilitate.

Au fost discutate diverse probleme cu care se confruntă judecătorii şi asistenţii judiciari cu referire la examinarea cauzelor civile în procedura  de insolvabilitate.

Nicolae Craiu, a venit cu un şir de recomandări utile pentru judecători, la examinarea cauzelor civile de insolvabilitate,reeşind din practica judiciară de examinare a acestor dosare în ordine de recurs la Curtea Supremă de Justiţie.

La finalul seminarului, Eduard Ababei  a subliniat utilitatea acestor   întîlniri  "pentru că în cadrul acestora aflăm despre cele mai noi   practici din domeniul insolvabilităţii. De asemenea, nu mai puțin important este că aceste seminare de instruire continuă sunt niște platforme prin intermediul cărora facem un schimb de experiență între instanţe care  contribuie la unificarea practicii judiciare". 

 

Serviciul Relaţii cu Publicul şi mass-media