A A A

Seminar de formare continuă organizat de Şcoala Naţională de Grefieri din România

04 Octombrie 2016 | 10

În baza Protocolului de colaborare între Institutul Naţional al Justiţiei din Republica Moldova şi Şcoala Naţională de Grefieri din România, angajaţii Curţii de Apel Bălţi au avut oportunitatea de a participa la cursurile de instruire continuă organizate de Centrul de Pregătire Bârlad, România.

Seminarul s-a desfăşurat în perioada 19 - 21 septembrie 2016 şi 21 – 23 septembrie 2016 cu tematica „Elemente de tehnoredactare”.

      Formatori:

      DORINA ZECA – judecător la Curtea de Apel București

      NICOLAE PREPELIȚĂ – judecător la Tribunalul București

      Coordonator seminar:

      CARMEN GUI –grefier

La seminarul respectiv au participat următorii colaboratori din cadrul Curţii de Apel Bălţi:

      Tilipeţ Marina - asistent judiciar;

      Draghinici Rodica - asistent judiciar;

      Roşca Mihaela – grefier;

      Alexei Mariana – specialist principal în cadrul secţiei penale şi contravenţionale;

În cadrul reuniunii aceştea au fost familiarizaţi cu principiile redactării unui text ; reguli generale de redactare; întocmirea actelor procedurale; pregătirea interfeţei Microsoft Word cu uneltele necesare scrierii rapide; aplicaţii practice şi studii de caz.

La final, participanţii la seminar şi-au exprimat recunoştinţa pentru atenţia deosebită din partea colegilor din România, pentru schimbul de experienţă şi de bune practici din domeniul jurisprudenţei.