A A A

SEMINAR COMUN DE FORMARE PROFESIONALĂ ROMÂNO-MOLDOVENESC

13 Aprilie 2016 | 3

În cadrul Protocolului de colaborare încheiat între Curtea de Apel Iaşi şi Curtea de Apel Bălţi, în perioada de 7-8 aprilie 2016, la sediul Palatului de Justiţie din Iaşi, a fost organizat un seminar de formare profesională continuă româno-moldovenesc.

Ca urmare, o delegaţie formată din asistenţi judiciari şi grefieri, condusă de preşedintele Alexandru Gheorghieş şi vicepreşedintele Gheorghe Scutelnic al Curţii de Apel Bălţi au efectuat o vizită de lucru la Curtea de Apel Iaşi.

Sesiunea comună de formare profesională continuă s-a desfăşurat cu participarea moderatorilor români şi anume: D-na Cristina Truţescu, preşedinte Curtea de Apel Iaşi, D-na Mihaela-Angelica Iacuba, director Şcoala Naţională de Grefieri, judecători şi grefieri din cadrul curţilor de apel din România.

Scopul principal al seminarului comun de formare profesională continuă a fost familiarizarea cu cadrul legal naţional din ambele ţări, schimbul de experienţă şi bune practici cu formatorii ŞNG din România.

Seminarul de instruire, cu tematica „Management judiciar. Gestionarea programelor informatice. Bune practici.”, a fost dedicat în exclusivitate primilor grefieri ai curților de apel din România, cît şi asistenţilor judiciari şi grefierilor Curţii de Apel Bălţi.

Pe parcursul celor două zile, în cadrul acestor întrevederi, s-au abordat mai multe aspecte relevante sistemului judiciar referitoare la:

-         Coordonatele profesiei de grefier în România şi Republica Moldova. Prezentare comparativă;

-         Aspecte generale privind procesul civil şi procesul penal în România. Atribuţii şi responsabilităţi ale grefierului;

-         Programul informatic de gestionare electronică a dosarelor ECRIS. Aplicaţii şi sisteme informatice dezvoltate şi implementate la nivelul Curţii de Apel Iaşi;

-         Etica şi deontologia profesiei de grefier. Integritatea – factor al consolidării încrederii în actul de justiţie;

-         ECRIS – nevoi de dezvoltare. Aplicaţii şi sisteme informatice dezvoltate şi implementate la nivelul Curţii de Apel Iaşi;

-         Programe informatice dezvoltate la nivelul altor curţi de apel;

-         Sistemul informaţional judecătoresc. Experienţa Republicii Moldova.

Totodată, discuţiile s-au axat în principal, pe coraportul dintre sistemul judecătoresc din Republica Moldova şi cel din România, atît sub aspect organizatorico-administrativ, cît şi sub aspect informaţional.

La finele evenimentului, participanții şi-au mulţumit reciproc pentru discuţiile constructive şi schimbul de informaţie, evidenţiind în acelaşi timp, utilitatea seminarului în vederea unei colaborări mai fructuoase pentru viitor.