A A A

Rolul instanțelor de judecată în aplicarea legislației electorale

15 Noiembrie 2018 | 21

Conform Planului calendaristic al INJ, miercuri, 14 noiembrie 2018, Institutul Naţional al Justiţiei în colaborare cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul  Electoral (CICDE) a desfăşurat  în incinta Curții de Apel Bălți seminarul  cu genericul „Particularitățile desfășurării alegerilor parlamentare în baza noului sistem electoral”.

În calitate de formatori au evoluat: Ludmila Lupașco, formator CICDE, Vadim Moțarschi, formator CICDE, Tamara Chișca-Doneva, judecător  Curtea Supremă de Justiție, cu participarea  judecătorilor din raza circumscripțiilor electorale.

 În cadrul seminarului au fost prezentate normele legale în domeniul electoral ( Codul electoral, inclusiv regulamente şi instrucţiuni aprobate de CEC, Codul de procedură civilă , Codul penal, Codul contravenţional, recomandări şi practica judiciară a Curţii Supreme de Justiţie). 

La cursul de instruire au fost dezbătute subiecte ce ţin de aplicarea legislației electorale în procesul de examinare și soluționare a contestațiilor ( competența materială și teritorială de examinare a litigiilor electorale), particularitățile examinării  litigiilor electorale de către instanțele judecătorești  de asemenea și  răspunderea  pentru încălcarea legislației electorale.