A A A

Raportul privind activitatea Curții de Apel Bălți pentru anul 2023.

20 Februarie 2024 | 79

        La data de 16.02.2024 la Curtea de Apel Bălți în sala de conferință a avut loc prezentarea Raportului privind activitatea desfășurată în anul 2023, condusă de președintele instanței, D-nul Talpa Ion.

        La ședința de lucru au participat Vicepreședintele colegiului penal- Scutelnic Gheorghe, Vicepreședintele colegiului civil -Procopciuc Stela și judecătorii curții. În calitate de invitați, Președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii- Caraman Sergiu, Membri ai Consiliului Superior al Magistraturii- Guzun Ion și Nina Cernat, Președinte interimar al Curții Supreme de Justiție - Miron Aliona și magistrații care asigură conducerea instanțelor din circumscripția de activitate a Curții de Apel Bălți.

        Conform planului de activitate al Curții de Apel Bălți pentru anul 2023 a fost efectuată analiza activității privind rezultatele efectuării justiției pe cauzele penale, civile și contravenționale pentru perioada anului 2023. Raportul dat cuprinde analiza datelor statistice cu privire la examinarea cauzelor penale, civile, comerciale, în baza Legii contenciosului administrativ, în ordine de apel și recurs, examinarea recursurilor privind eliberarea sau refuzul de a elibera  mandatul de arest, precum și prelungirea termenului de ținere sub arest.

       La întocmirea raportului de activitate al Curții de Apel Bălți pentru perioada  anului 2023 au fost implementate instrumente recomandate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției ce țin de indicatorii de performanță referitor la rata de variație a stocului de cauze pendinte, durata estimativă de lichidare a stocului de cauze pendinte, rata eficacității, structura cauzelor pendinte pe rolul instanței, rata deciziilor modificate sau anulate de instanța de apel/recurs.

        În final, având în vedere creșterea volumului de lucru în cadrul Curții de Apel Bălți, putem concluziona că personalul instanței, ca un tot întreg, este cointeresat prin formarea unei concurențe sănătoase, în vederea obținerii unor rezultate și mai bune, astfel, instanța tinde spre o performanță continuă.

Raportul privind activitatea desfășurată în anul 2023 a Curții de Apel Bălți poate fi consultat on-line pe pagina web a instanței secțiunea „Transparența, Statistica” sau accesând linkul de mai jos: Raport de activitate 2023

 Serviciul monitorizare și relații publice al Curții de Apel Bălți