A A A

RAPORT privind gradul de satisfacţie a justiţiabililor în baza sondajului petrecut în instanţa de judecată

14 Iulie 2015 | 20

  Întru promovarea cadrului Internaţional de Excelenţă Judecătorească în instanţele de judecată din Republica Moldova, USAID ROLISP a implementat un proiect privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor judecătoreşti, aplicat în 3 instanţe de judecată pilot. Una din etapele procesului de evaluare a calităţii serviciilor acordate de instanţele judecătoreşti este desfăşurarea sondajului privind opinia publicului privind calitatea serviciilor acordate de către instanţele judecătoreşti.

  Echipa de lucru din cadrul Curţii de Apel Bălţi, întru implementarea proiectului de îmbunătăţire a calităţii serviciilor acordate, s-a întrunit într-o şedinţă de lucru la data de 02.03.2015 cu ordinea de zi „Desfăşurarea în cadrul instanţei a sondajului privind satisfacţia calităţii serviciilor judecătoreşti”. Echipa de lucru a stabilit termenii de petrecere a sondajul privind nivelul de satisfacţie a beneficiarilor serviciilor judecătoreşti în perioada ce cuprinde 03.03.2015-20.03.2015.

  Pentru o desfăşurare corectă a sondajului, echipa de lucru a decis de a stabili un grafic de intervievare a justiţiabililor şi rezolvarea altor probleme organizatorice, în care responsabil pentru desfăşurarea sondajului a fost numită d-na Burlacu Viorica, - specialist principal al serviciului Monitorizare şi relaţii cu publicul din cadrul Direcţiei generalizare şi sistematizarea practicii judiciare şi relaţii cu publicul, fiind asistată zi de zi de către un membru al echipei. (anexa nr.1 proces-verbal nr.3 din 02.03.2015).

  Scopul sondajului expres al beneficiarilor serviciilor judecătoreşti este evaluarea opiniilor justiţiabililor privind calitatea serviciilor prestate, profesionalismul şi integritatea angajaţilor instanţei judiciare.

  Subiectele care urmau să fie promovate în urma analizei totalizărilor sondajului constau în căutarea modalităţilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor oferite justiţiabililor.

  Obiectivele cercetăriisunt următoarele:

  • Acessul în instanţa de judecată şi accesul la informaţie;
  • Nivelul de deservire de către personalul cancelariilor;
  • Timpul necesar pentru soluţionarea problemelor în cadrul instanţei;
  • Desfăşurarea şedinţelor de judecată;
  • Observarea panoului informativ;
  • Prezenţa indicatoarelor în cadrul instanţei;
  • Atitudinea angajaţilor instanţei;
  • Existenţa comodităţilor necesare;
  • Siguranţa în cadrul instanţei;
  • Programul de lucru;

Sondajul a fost realizat în perioada 03-20 martie 2015 în incinta Curţii de Apel Bălţi.