A A A

Proces penal, pus în scenă de studenţii Facultății de Drept și Științe Sociale

28 Octombrie 2016 | 8

Astăzi, 28 octombrie 2016 în cadrul Curții de Apel Bălți s-a promovat Ziua Ușilor Deschise la care au participat studenții anului II ai Facultății de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității de Stat „A. Russo” la simularea unui proces penal coordonat de colaboratorii instanței.

Astfel de acțiuni sunt organizate în fiecare an în cadrul zilelor ușilor deschise și care constituie o experiență inedită pentru viitorii practicieni în domeniul dreptului, oferindu-le tinerilor studenți posibilitatea de a pune în practică cunoștințele acumulate în primii ani de facultate.

Exercițiul a avut ca scop dezvoltarea abilităţilor practice şi a calităţilor de pledant ale participanţilor, studenţi la drept, dar şi motivarea acestora să participe la astfel de activităţi complementare curriculei universitare, prin simularea unui proces de judecată și prin asumarea unor roluri de către participanţi care să fie cît mai aproape de desfăşurarea reală a unui proces de judecată.

Nouă studenți au fost selectați pentru a participa la simularea procesului penal, avînd ca speță infracțiunea: „Vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii”. Aceştia şi-au însuşit roluri de judecător, grefier, procuror, avocați, martori, inculpat şi parte vătămată. Costumați în robe și mantii studenții şi-au luat în serios rolurile, astfel fiind împărţiţi în două echipe, una care a reprezentat apărarea şi o alta acuzarea, au luat pe rînd cuvîntul și au luptat cu entuziasm pentru cîştigarea cauzei. Studenții și-au jucat foarte bine rolurile de judecător, procuror, avocați, etc., încît procesul penal pus în scenă de studenți părea unul real.

La finele acestui eveniment studenților participanți la simularea procesului le-au fost înmînate diplome de participare și anume: O. Postolachi, M. Ungureanu, V. Botnari, O. Epure, O. Scurtu, M. Cernauțan, M. Condrea, P. Cușnir și D. Guzovataia.

Reuşita acestui eveniment organizat, consolidează colaborarea fructuoasă a celor două instituţii şi creează premisele ca desfăşurarea proceselor simulate să devină o tradiţie de succes deosebit de utilă atît pentru dezvoltarea profesională a studenţilor, cît şi pentru promovarea publică a valorilor justiţiei.

Menționăm că, studenții Facultății de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității „A. Russo” sunt frecvent implicați în asemenea activități practice și pentru aceasta le aducem sincere mulțumiri.