A A A

PROCES INEDIT LA CURTEA DE APEL BĂLŢI, SIMULAT DE MASTERANZII FACULTĂŢII DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE

16 Mai 2016 | 3

Sîmbătă, 14 mai 2016, masteranzii Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi, cu specializările „Politici europene şi administraţie publică” şi „Management şi administraţie publică” au promovat simulări de procese de judecată pe ramura de Drept contencios administrativ într-o sală de judecată din incinta Curţii de Apel Bălţi.

Procesele simulate au fost coordonate de vicepreşedintele Curţii de Apel Bălţi, Eduard Ababei, preşedinte al Colegiului Civil şi de Contencios Administrativ, lector universitar, doctorand.

Scopul acestui eveniment a fost acela de a oferi posibilitatea aplicării în practică a cunoştinţelor teoretice dobîndite şi acumulate pe parcursul anilor de studiu, de a-şi dezvolta abilităţile oratorice şi tehnica argumentării, precum şi de a descoperi dacă întrunesc calităţile necesare unui adevărat jurist, pentru a lua în considerare o viitoare carieră juridică.

Dincolo de aceste aspecte pur procesuale, masteranzii, prin participarea la asemenea activităţi, îşi dezvoltă capacitatea de a susţine un discurs logic şi coerent, capacitatea de a argumenta opiniile, de a formula concluzii şi de a utiliza corect limbajul juridic, lucruri esenţiale în acest domeniu.

Participanţii au fost împărţiţi în două echipe, fiecare echipă trebuia să rezolve cîte o speţă. După rezolvarea speţelor a urmat cel mai important moment, simularea procesului, unde au avut ocazia de a fi, pentru o zi, judecători, grefieri, avocaţi, reclamanţi şi pîrîţi, etc., urmînd astfel, să îşi susţină oral pledoariile cu privire la speţele anterior selectate, folosind argumente concludente şi pertinente, bazate pe o cercetare amănunţită a jurisprudenţei şi a paracticii judiciare, astfel încît să reuşească să convingă completul de judecată.

Îmbrăcaţi în mantii şi robe, partcipanţii au luat pe rînd cuvîntul, luptînd astfel pentru cîştigarea cauzei. Desigur, aceştea şi-au luat rolurile în serios şi au respectat toţi paşii specifici unui proces de judecată real. Astfel, s-a creat o stare de emoţie şi de tensiune pentru participanţi, fiecare dintre ei concentrîndu-se pentru a-şi formula cît mai adecvat expunerile şi pentru a da replicile potrivite oponenţilor. Evident, emoţiile nu au întîrziat să apară, însă au fost depăşite cu succes.

Potrivit vicepreşedintelui, domnului E. Ababei: Masteranzii au ieşit în evidenţă prin modul de rezolvare a speţelor din materia contenciosului administrativ şi prin asumarea unor roluri care au fost foarte aproape de desfăşurarea reală a unui proces, în cadrul şedinţei de judecată reale, s-au descurcat destul de bine, atît din postura de judecător, cît şi de participanţi la proces, însă, mai este nevoie de puţină aprofundare şi experienţă. Consider că, desfăşurarea unor astfel de simulări de procese de judecată sunt bine venite şi necesare”.

Pentru participanţii la procesele simulate aceasta a fost o adevărată provocare, dar, la sfîrşit s-au declarat încîntaţi de rolurile interpretate şi de experienţa acumulată.

În final, adresăm felicitări tuturor participanţilor la această activitate şi un sincer mulţumesc celor care s-au implicat activ şi cărora le dorim ca într-un viitor cît mai apropiat să conducă o şedinţă de judecată sau să pledeze într-o sală de judecată reală.

 

Serviciul Relaţii cu Publicul şi mass-media