A A A

Ordinul Cu privire la activitatea Curţii de Apel Bălţi în perioada de 30 martie- 03 aprilie 2020 ” În conformitate cu Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020,

27 Martie 2020 | 234

                                             CURTEA DE APEL BĂLȚI

                                        O R D I N U L  nr.  49

 

27  martie 2020                                                                                                   mun. Bălţi

 

„Cu privire la activitatea Curţii de Apel Bălţi în perioada de 30 martie- 03 aprilie 2020 ”                                                                              

          În conformitate cu Dispoziția nr. 6 din 26 martie 2020,

                                                             Ordon:

  1. În perioada de 30 martie-03 aprilie 2020, declarată nelucrătoare  pentru toate unitățile din sectorul bugetar, în vederea asigurării examinării cauzelor în regim de urgență ( mandate de arest) la serviciu se vor prezenta următorii angajați ai Curții de Apel Bălți:

Funcţia

Numele, Prenumele

Perioada serviciului

Semnătura

Președintele Curții de Apel Bălți

Gheorghieș Alexandru

30 martie- 03 aprilie 2020

08:00 - 17:00

 

Şef DEDP

Burdujan Marina

30 martie- 03 aprilie 2020

08:00-17:00

 

Specialist principal

Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale

Zaharcu Inga

30 martie 2020

08:00-17:00

 

Specialist principal Scția evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale și de contencios administrativ

Camerzan Anna

31 martie 2020

08:00-17:00

 

Specialist principal Secția evidență și documentare procesuală a cauzelor penale și contravenționale

Șveț Mariana

01 aprilie 2020

08:00-17:00

 

Specialist Secția evidență și documentare proceasuală a cauzelor penale și contravenționale

Guțu Victoria

02 aprilie 2020

08:00-17:00

 

Șef Secție evidență și documentare proceasuală a cauzelor penale și contravenționale

Clapco Rodica

03 aprilie 2020

08:00-17:00

 

 

  1. Persoanele nominalizate mai sus nu se vor prezenta la serviciu pentru recuperarea ulterioară a zilelor de 30 martie-03 aprilie 2020, declarate zile de odihnă.
  2. Judecătorii, asistenții judiciari și grefierii se vor prezenta la serviciu în caz de extremă necesitate și doar la apelul telefonic al administrației Curțiii de Apel Bălți.
  3. Prezentul Ordin intră în vigoare din data emiterii și se publică pe pagina web a Curții de Apel Bălți.

 

       Preşedintele

Curţii de Apel Bălţi                                                                Alexandru Gheorghieş