A A A

O lecție...altfel

23 Noiembrie 2016 | 12

Astăzi 23 noiembrie, Curtea de Apel Bălți a fost gazda unui grup de elevi însoțiți de cadrele didactice din unitatea de învăţămînt şcolar din municipiul Bălți, Gimnaziul nr. 10.

Această vizită a avut drept scop promovarea valorilor culturii juridice şi educarea elevilor în spiritul democraţiei şi al statului de drept.

În cadrul întrevederii, elevii au fost familiarizați cu noţiuni juridice elementare (noţiunea de lege, Constituţie, normă, ș.a.), cu specificul activităţii instanței, cu drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile persoanelor. După care, a urmat o sesiune de întrebări pe teme din sistemul judecătoresc adresate de elevi, la care s-au formulat răspunsuri adecvate vîrstei acestora.

Colaboratorii desemnaţi cu această activitate au ghidat grupurile de participanţi, prezentîndu-le sediul instanței de judecată și activitatea secţiilor care activează în cadrul curții de apel, iar la finalul evenimentului au avut un dialog interactiv cu judecătorul, Doamna Elena Grumeza, avînd posibilitatea să-i adreseze diferite întrebări referitoare la problemele interesate.

Un interes deosebit a reprezentat sala pentru audierea minorilor aceasta fiind special amenajată de către personalul instanţei cu jucării, cărţi şi creioane de colorat, pentru ca audierile minorilor să se desfăşoare într-un mediu care să reducă stresul emoţional al copiilor. Totodată, li s-a prezentat sistemul audio-video folosit la audierea minorilor, martorilor cu identitate protejată. Au fost abordate teme diverse în funcţie de vîrstă, nivelul de înţelegere precum şi de gradul de interes al elevilor.

Este îmbucurător faptul, că elevii s-au arătat interesaţi și impresionați de condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a urma cariera de magistrat, asistent, grefier etc., de activitatea şi organizarea instanţei, precum şi de modul de funcţionare al portalului instanţei de judecată, pe care cei interesaţi au avut posibilitatea să-l acceseze de la un computer pus la dispoziţia acestora.

În speranța unei colaborări pe viitor, administrația Curții de Apel Bălți își exprimă, încă o dată mulţumirea şi recunoştinţa pentru efortul și implicarea acestora la participarea acestei întrevederi.