A A A

Masa rotundă ,,Schimb de bune practici și experiența în domeniul activității Direcțiilor de Evidență și Documentare procesuală a cauzelor penale, contravenționale , civile, comerciale și de contencios administrativ,,

14 Februarie 2022 | 79

            La 11 februarie 2022  în incinta Curţii de Apel Bălţi a avut loc ședința de lucru cu tematica ,,Schimb de bune practici și experiența în domeniul activității Direcțiilor de Evidență și Documentare procesuală a cauzelor penale, contravenționale, civile, comerciale și de contencios administrativ,,. La eveniment au participat: Talpa Ion - Președintele Curții de Apel Bălți, Ion Pâcaleu - Președinte interimar, Judecătoria Bălți, Luciana Iabangi - Consiliera politici și colaborări, Proiecul ,,Instanțe Judecătorești Model, Șefi Secretariat, Șefi și specialiști din Secția Evidență şi documentare procesuală din fiecare sediu al instanțelor judecătorești din circumscripția de activitate a Curţii de Apel Bălţi.

            În cadrul ședinței s-a discutat despre Gestionarea materialelor ce țin de competența judecătorului de instrucție, inclusiv circulația dosarelor respective între instanțele de judecată, primirea , înregistrarea, repartizarea cererilor de chemare/demersuri/rechizitoriu în instanța de judecată, înregistrarea și evidența petițiilor prin prisma Codului administrativ, Gestionarea corespondenței inclusiv cererilor de chemare în judecată/apel/recurs parvenite prin intermediul poștei electronice.

             Întrunirea a avut ca obiectiv schimbul de experienţă, depistarea lacunelor care există în practică, elucidarea şi înlăturarea erorilor ce ţin de gestionarea corectă a dosarelor.

     La finele evenimentului, reprezentanții şi-au mulţumit reciproc pentru discuţiile constructive şi schimbul de informaţie, menționând în același timp, utilitatea  unei colaborări mai fructuoase pentru viitor.