A A A

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist , Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor civile, comerciale şi de contencios administrativ a Curții de Apel Bălț

12 Februarie 2020 | 42

Nume, prenume

Punctajul final

Comentarii

Munteanu Cristina

9,30

Învingător al concursului