A A A

LISTA CANDIDAŢILOR CARE AU PROMOVAT PROBA SCRISĂ ŞI SUNT ADMIŞI LA INTERVIU

15 Ianuarie 2016 | 3

Lista Candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviu pentru suplinirea funcţiei publice vacante de Specialist principal şi Specialist Superior -Secţia civilă şi de contencios administrativ, din cadrul Direcţiei Evidenţă şi Documentare procesuală

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Comisia de concurs a Curţii de Apel Bălţi a examinat testele completate de candidaţii pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal şi specialist superior –secţia civilă şi de contencios administrativ din cadrul Direcţiei Evidenţă şi Documentare procesulă, şi a admis pentru participare la interviu următorii candidaţi:

 

Nr/doNume, prenume
 1.Banu Verginia
 2.Rădăuţă Ina

 

INTERVIUL va avea loc la 18 ianuarie 2016, ora 8.30, în incinta sediului Curţii de Apel Bălţi, str. Ştefan cel Mare nr. 54, mun. Bălţi, bir.305, et.3