A A A

INFORMARE DE PRESĂ referitor la evenimentele organizate de Ziua Europeană a Justiției Civile

26 Octombrie 2022 | 79

                                    O ZI DIN VIAȚA INSTANȚEI

         Cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile, celebrată în întreaga Uniune Europeană la data de 25 octombrie 2022, Curtea de Apel Bălți a organizat mai multe activități destinate deschiderii justiției către cetățeni, urmărind informarea acestora cu privire la drepturile pe care le au și la modalitatea de funcționare a justiției de zi cu zi, ca serviciu public în slujba acestora.

         În cadrul evenimentelor derulate în incinta instantei, un grup de studenţi din cadrul Facultăţii de drept, Universitatea de Stat Aleco Russo Bălți și elevii claselor a X-a al Liceului Teoretic,,Lucian Blaga,, Bălți au vizitat  şi au participat la prezentarea privind organizarea şi funcţionarea instituției.

         Cu această ocazie s-au purtat discuţii cu elevii referitor la rolul şi importanţa justiţiei în societate, acestora fiindu-le oferite informaţii generale privind organizarea sistemului judiciar, cu accent pe organizarea administrativă al Curții de Apel Bălți, rolul judecătorului în apărarea drepturilor cetăţenilor şi ale minorilor implicaţi în proceduri judiciare, în special, accesul la profesiile juridice, conduita în sala de judecată şi în societate, obligaţiile civile.

        Studenți au fost implicați pentru a participa la simularea procesului civil, costumați în robe și mantii, aceştia şi-au însuşit rolul de judecător, grefier, avocaț, apelant și intimat, încât procesul civil pus în scenă de studenți părea unul real. Totodată tinerii au avut posibilitatea să asiste și la examinarea cauzelor penale prin intermediul teleconferinței.

        Reuşita acestui eveniment organizat, consolidează colaborarea fructuoasă a celor două instituţii şi creează premisele ca desfăşurarea proceselor simulate să devină o tradiţie de succes deosebit de util atât pentru dezvoltarea profesională a studenţilor, cît şi pentru promovarea publică a valorilor justiţiei.

       Menționăm că, studenții Facultății de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității „A. Russo” sunt frecvent implicați în asemenea activități practice și pentru aceasta le aducem sincere mulțumiri.