A A A

Informație privind achitarea taxei de stat!

05 Ianuarie 2022 | 96

Potrivit pct.3.2. al Ordinului Ministerului Finanțelor nr.153 din 27.12.2021 cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2022, taxa de stat (cod ECO 142220) se va vira la codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000, indiferent de localitatea dislocării organului care percepe taxa în cauză.

Astfel datele bancare pentru achitarea taxei de stat la depunerea cererilor de apel sunt:

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN:MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: MF- Trezoreria de Stat