A A A

Evenimente de informare şi popularizare a activităţii sistemului judecătoresc

25 Octombrie 2016 | 35

Toamna este bogată în sărbători ce caracterizează justiţia, şi anume: Zilele Dreptului de a Şti, Ziua profesională a Juristului şi Ziua Europeană a Justiţiei Civile.

Astfel, începînd cu 10 octombrie 2016 Curtea de Apel Bălţi, şi-a deschis uşile pentru a veni în întîmpinarea tuturor celor care manifestă un viu interes, atît faţă de actul de justiţie, cît şi a modului de funcţionare a instanţei de judecată.

Marcarea acestor zile simbolice, prin activităţi specifice de informare, prezentare şi dezbatere, îşi propune să aducă justiţia mai aproape de cetăţean, să faciliteze informarea acestuia despre progresele realizate în atingerea standardelor de funcţionare a justiţiei, ca justiţie europeană, precum şi a modalităţilor de a exercita şi beneficia de drepturile lui.

Aceste evenimente scot în evidenţă rolul şi importanţa puterii judecătoreşti, a tuturor oamenilor Legii în încercarea de consolidare a statului de drept şi constituie totodată, un bun prilej pentru promovarea principiilor democratice.

Organizarea acestor activităţi se înscriu în cadrul general al eforturilor constante ale instituţiilor judiciare pentru asigurarea unui grad sporit de transparenţă în înfăptuirea actului de justiţie, care să permită cetăţenilor o percepţie reală asupra modalităţii de funcţionare a justiţiei de zi cu zi, în scopul de a fi mai bine informaţi despre drepturile lor.

Agenda acestor evenimente cuprinde în principal vizitarea compartimentelor din structura instanţei, informarea celor interesaţi cu privire la circuitul dosarelor, etapele procesuale pînă la soluţionarea unor cauze, modalitatea de accesare şi aflare a soluţiilor dosarelor aflate pe rolul instanţei, modalitatea de lucru a personalului instanţei.

În cadrul acestor vizite au fost abordate şi prezentate date statistice relevante referitoare la activitatea, organizarea instanţei şi modalitatea de desfăşurare a şedinţelor de judecată, precum şi a atribuţiilor ce decurg din această activitate.

Participanţii au avut posibilitatea să viziteze toate încăperile instanţei, precum: sălile de judecată, sala de protocol şi birourile colaboratorilor, camera de audiere a minorilor, amenajată şi dotată după toate cerinţele şi rigorile europene, arhiva, boxele pentru deţinerea temporară a inculpaţilor.

Astfel, vizitatorii au rămas satisfăcuţi de informaţia obţinută, care a fost prezentată într-o formă accesibilă, interesantă şi utilă.

Totodată, administraţia Curţii de Apel Bălţi aduce sincere mulţumiri decanatului Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii de Stat „A. Russo” pentru receptivitatea de care au dat dovadă, astfel studenţii universităţii participînd cu entuziasm la evenimentele desfăşurate.