A A A

EFICIENŢA INSTANŢELOR DE JUDECATĂ - MOLDOVA

21 Iulie 2017 | 13

Prin Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 614/25 din 20.06.2016, Judecătoria Ungheni și Curtea de Apel Bălți au fost selectate în calitate de instanțe pilot pentru implementarea proiectului „Susținere pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient și efectiv în Republica Moldova”, implementat de către Institutul de Reforme Penale, în parteneriat internațional cu Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională, Olanda, şi parteneriat național cu Consiliul Superior al Magistraturii, cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București, în cadrul Programului MATRA.

   Scopul proiectul constă în facilitarea schimbului de experiență între judiciarul din Republica Moldova, Olanda și România privind practicile de divizare a volumului de lucru în cadrul instanței de judecată între judecători și personalul de suport al instanței.

   Astfel, în perioada 20-21iulie 2017, în cadrul Curții de Apel Bălți s-a desfășurat ședința de lucru la care au participat expertul olandez al Consiliului Europei, Bert Maan, directorul de Reforme Penale, Victor Zaharia, judecătorii  și colaboratorii ai intanței de judecată.

   În cadrul şedinţei  comune  au fost abordate și puse în discuție următoarele subiecte:

1.Politica generală faţă de sistemul judiciar

2.Activităţi Judiciare substanţiale

3.Comunicarea şi relaţii exeterne

4.Resurse umane

5.Clădirea instanţei de judecată

6.Facilităţi

7.Buget şi finanţe

   Totodată, expertul Bert Maan a prezentat informații succinte privind activitatea sisitemului judecătoresc din Olanda.De asemenea, în urma vizitei expertului Bert Maan, colaboratorii instanței au reușit atît să explice expertului principalele obligații de serviciu, dar și să afle care este practica Olandei în problemele abordate. Mai mult decît atît, unele dintre observațiile specialistului Bert Maan deja au fost aplicate în practică, fiind lichidate unele mici neajunsuri.Reieșind din cele expuse, considerăm că proiectul dat este binevenit și sperăm să obținem rezultate înalte și să stabilim o colaborare productivă pe viitor.

La finele evenimentului, președintele instanței Alexandru Gheorghieş a mulțumit delegației olandeze pentru prestație, dar şi pentru experienţa împărtășită.