A A A

Comunicat privind activitatea instanței 12 luni 2023

30 Ianuarie 2024 | 63

       În urma totalizării rezultatelor activității Curții de Apel Bălți pentru perioada anului 2023, se arată că: În anul 2023, în cadrul Curții de Apel Bălți s-au aflat în procedură în total 9261 cauze civile și penale, cu 300 cauze mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022, (dintre care 1679 cauze pendinte la începutul anului) și 7582 cauze noi înregistrate pe parcursul anului raportat).

Astfel în perioada anului 2023 s-au aflat în procedură cu 3,24 % dosare penale/civile mai multe decât în aceeași perioadă a anului 2022.

Din totalul dosarelor aflate în procedură au fost încheiate  7917  cauze.

Numărul cauzelor pendinte la sfârșitul perioadei de raportare rămânând 1344 cauze.  

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, pe rolul instanței s-au aflat în procedură în total 8961 cauze civile/penale, dintre care au fost încheiate 7281 cauze, rest la sfârșitul perioadei rămânând 1680 cauze.

Pentru perioada anului 2023, fiecărui judecător i-au revenit în medie câte 488 dosare (400 cauze noi), dintre  care  417  au fost soluționate, în raport cu anul 2022, în care rata per judecător a constituit  472 dosare, examinate fiind câte 383 cauze.

Rata de variație a stocului de cauze pendinte (raportul dintre cauzele soluționate în perioada raportată și cele noi înregistrate în perioada raportată, exprimat în procente)  constituie 104 % comparativ cu anul 2022 când rata de variație a stocului de cauze pendinte constituia 96 %, analizând acest indicator procentual vedem că și soluționarea cauzelor este într-o semnificativă creștere, cauzele pendinte la fel sunt într-o semnificativă creștere comparativ cu anul 2022, acest indicator în instanță denotă pentru perioada anului 2023 o creștere atât a numărului dosarelor parvenite cât și a numărului dosarelor examinate.