A A A

Comunicat privind activitatea instanței

21 Septembrie 2023 | 33

În urma totalizării rezultatelor activității Curții de Apel Bălți pentru perioada 6 luni ale anului 2023, se arată că:

În perioada 6 luni ale anul 2023, în cadrul Curții de Apel Bălți s-au aflat în procedură în total 5006  cauze civile și penale, cu 239 cauze mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2022, (dintre care 1519 cauze pendinte la începutul anului) și 3487 cauze noi înregistrate pe parcursul anului raportat).

Astfel în perioada 6 luni ale anului 2023 s-au aflat în procedură cu 4,77 % dosare penale/civile mai puține decât în aceeași perioadă a anului 2022.

Din totalul dosarelor aflate în procedură au fost încheiate  3511  cauze.

Numărul cauzelor pendinte la sfârșitul perioadei de raportare rămânând 1495 cauze.  

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, pe rolul instanței s-au aflat în procedură în total 5245 cauze civile/penale, dintre care au fost încheiate 3676 cauze, rest la sfârșitul perioadei rămânând 1569 cauze.

Pentru perioada 6 luni ale anului 2023, fiecărui judecător i-au revenit în medie câte 263 dosare, dintre  care  185  au fost soluționate, în raport cu anul 2022, în care rata per judecător a constituit  277 dosare, examinate fiind câte 193 cauze.

Rata de variație a stocului de cauze pendinte constituie 100,69 % comparativ cu perioada 6 luni ale anului 2022 când rata de variație a stocului de cauze pendinte constituia 96,96 %, acest indicator în instanță denotă pentru perioada anului 2023 o creștere a numărului dosarelor examinate ȋn raport cu numărul dosarelor parvenite.