A A A

Comunicat privind activitatea instanței

04 August 2022 | 59

       În urma totalizării rezultatelor activității Curții de Apel Bălți pentru perioada 6 luni ale anului 2022, se arată că: În perioada 6 luni ale anul 2022, în cadrul Curții de Apel Bălți s-au aflat în procedură în total 5245  cauze civile și penale, cu 436 cauze mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2021, (dintre care 1408 cauze pendinte la începutul anului) și 3837 cauze noi înregistrate pe parcursul anului raportat). 

      Astfel în perioada 6 luni ale anului 2022 s-au aflat în procedură cu 8,31 % dosare penale/civile mai multe decât în aceeași perioadă a anului 2021. Din totalul dosarelor aflate în procedură au fost încheiate  3676  cauze. Numărul cauzelor pendinte la sfârșitul perioadei de raportare rămânând 1569 cauze.  

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, pe rolul instanței s-au aflat în procedură în total 4809 cauze civile/penale, dintre care au fost încheiate 3478 cauze, rest la sfârșitul perioadei rămânând 1331 cauze.

     Pentru perioada 6 luni ale anului 2022, fiecărui judecător i-au revenit în medie câte 277 dosare, dintre  care  193  au fost soluționate, în raport cu anul 2021, în care rata per judecător a constituit  219 dosare, examinate fiind câte 159 cauze.

Rata de variație a stocului de cauze pendinte  constituie 96,96 % comparativ cu perioada 6 luni ale anului 2021 când rata de variație a stocului de cauze pendinte constituia 96,64 %, acest indicator în instanță denotă pentru perioada anului 2022 o creștere a numărului dosarelor parvenite ȋn raport cu numărul dosarelor examinate.

    La caz, este de menționat și faptul că,  în temeiul Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr.5 din 2 martie 2022 a fost suspendată examinarea mai multor categorii de cauze, acest fapt a dus la diminuarea numărului de cauze examinate  în perioada de raportare în coraport cu cauzele noi.