A A A

Comunicat privind activitatea instanței

03 Februarie 2022 | 104

      În urma totalizării rezultatelor activităţii Curţii de Apel Bălţi pentru perioad anului 2021, se arată că: În anul 2021, în cadrul Curţii de Apel Bălţi s-au aflat în procedură în total 8320 cauze civile şi penale, cu 1781 cauze mai mult decât în aceiaşi perioadă a anului 2020, (dintre care 1167 cauze pendinte la începutul anului) şi 7157 cauze noi înregistrate pe parcursul anului raportat). Astfel în perioada anului 2021 s-au aflat în procedură cu 21,41 % dosare penale/civile mai multe decât în aceeaşi perioadă a anului 2020. Din totalul dosarelor aflate în procedură au fost încheiate 6916 cauze.
     Numărul cauzelor pendinte la sfârşitul perioadei de raportare rămânând 1408 cauze. Comparativ cu aceiaşi perioadă a anului 2020, pe rolul instanţei s-au aflat în procedură în total 6539 cauze civile/penale, dintre care au fost încheiate 5371 cauze, rest la sfârşitul perioadei rămânând 1167 cauze.
Pentru perioada anului 2021, fiecărui judecător i-au revenit în medie câte 342 dosare, dintre care 330 au fost soluţionate, în raport cu anul 2020, în care rata per judecător a constituit 258 dosare, examinate fiind câte 256 cauze. Rata de variaţie a stocului de cauze pendinte constituie 96 % comparativ cu anul 2020 când rata de variaţie a stocului de cauze pendinte constituia 99 %, acest indicator în instanţă denotă pentru perioada anului 2021 o creştere a numărului dosarelor parvenite în raport cu numărul dosarelor examinate, şi totodată este de menţionat şi faptul că pe parcursul anului 2021 au demisionat 3 judecători, iar activitatea a unui judecător a fost suspendată.