A A A

Comunicat informativ cu privire la activitatea Curții de Apel Bălți în perioada 07 - 17 aprilie 2020

07 Aprilie 2020 | 148

Ordinul Președintelui Curții de Apel Bălți cu privire la activitatea Curții de Apel Bălți în perioada 07 aprilie 2020-17 aprilie 2020 poate fi accesat aici,

Informații suplimentare pot fi obținute la numărul 0(231)20392, iar dacă pe parcurs intervine necesitatea depunerii și examinării de către instanță a cărorva solicitări/demersuri în cauzele indicate în Ordinul atașat mai sus, părțile le pot înainta prin intermediul poștei electronice - cab@justice.md sau prin fax - 0(231)23143.