A A A

Comunicat de presă

21 Februarie 2023 | 132

          La data de  17 februarie 2023, în incinta Curții de Apel Bălți,  sala de conferință a avut loc ședința de lucru cu participarea Președintelui Curții de Apel Bălți Talpa Ion , judecătorilor instanței aflate în raza de competența  a Curții de Apel Bălți,  în cadrul căreia au fost dezbătute aspecte generale  privind activitatea  de desfășurare  pentru perioada anului 2022.

          Raportul dat cuprinde analiza datelor statistice cu privire la examinarea cauzelor penale, civile, comerciale, în ordine de apel şi recurs, examinarea recursurilor privind eliberarea sau refuzul de a elibera mandatul de arest, precum şi prelungirea termenului de ținere sub arest. La întocmirea raportului de activitate al Curţii de Apel Bălţi pentru perioada anului 2022 au fost implementate instrumente recomandate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției ce ţin de indicatorii de performanţă referitor la rata de variaţie a stocului de cauze pendinte, rata eficacităţii, structura cauzelor pendinte pe rolul instanţei, rata deciziilor modificate sau anulate de instanţa de apel/recurs.

         Raportul de activitate al Curții de Apel Bălți pentru anul 2022 urmăreşte să cuprindă activitatea acesteia, ilustrând, totodată, şi asigurarea respectării principiului liberului acces la actul de justiţie, modalitatea prezentării informaţiei pentru justiţiabili şi publicul larg, prin publicarea informaţiilor, pe pagina web a instanţei.