A A A

Comunicat de presă

01 Februarie 2016 | 9

În data de 29 ianuarie 2016, la sediul Curţii de Apel Bălţi, a avut loc o şedinţă organizată pentru preşedinţii şi şefii de secretariat al instanţelor judecătoreşti . La eveniment au participat, alături de Preşedintele Curţii de Apel şi şefa de secretariat, toţi preşedinţii şi şefii de secretariat al instanţelor judecătoreşti aflate în raza de competenţă a Curţii de Apel Bălţi. Scopul acestei întruniri a fost prezentarea  modificărilor la Modul de Raportare Statistică Electronică , Modul de Măsurare a Performanţei şi Fişa statistică web a instanţelor judecătoreşti.Evenimentul a fost organizat de către Programul USAID ROLISP . Prezentator -Mihai Grosu, Specialist TI Judecătoreşti, USAID ROLISP.Reamintim că, Consiliul Superior al Magistraturii are încheiat un acord de colaborare cu USAID ROLISP, scopul caruia este implementarea unor domenii ale Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei, inclusiv stabilirea parametrilor asistenţei tehnice menite să fortifice capacitatea instituţională, îmbunătăţirea aspectelor organizaţionale, administrative şi operaţionale ale administrării sistemului judiciar.

 

Serviciul Monitorizare şi Relaţii cu Publicul