A A A

Comunicat. Adunarea de generalizare a activităţii Curţii de Apel Bălţi în anul 2019

17 Februarie 2020 | 92

          Vineri, 14 februarie 2020, în incinta Curții de Apel Bălți,  sala de conferință a avut loc ședința de lucru cu participarea Președintelui Curții de Apel Bălți Gheorghieș Alexandru , judecătorilor instanței din Circumscripția de activitate a Curții de Apel Bălți, reprezentanților Curții Supreme de Justiție și Consiliul Superior al Magistraturii, în cadrul căreia au fost dezbătute  rapoartele privind activitatea de desfășurare  anul 2019.

          Raportul dat cuprinde analiza datelor statistice cu privire la examinarea cauzelor penale, civile, comerciale, în baza Legii contenciosului administrativ, în ordine de apel şi recurs, examinarea recursurilor privind eliberarea sau refuzul de a elibera mandatul de arest, precum şi prelungirea termenului de ținere sub arest. La întocmirea raportului de activitate al Curţii de Apel Bălţi pentru perioada anului 2019 au fost implementate instrumente recomandate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției ce ţin de indicatorii de performanţă referitor la rata de variaţie a stocului de cauze pendinte, rata eficacităţii, structura cauzelor pendinte pe rolul instanţei, rata deciziilor modificate sau anulate de instanţa de apel/recurs.

         La finele acestui eveniment , cei prezenți și-au mulțumim reciproc pentru discuțiile productive avute  și au manifestat spirit de colaborare pe viitor întru realizarea obiectivelor și planurilor de acțiuni curente.