A A A

Comunicat

01 Decembrie 2021 | 216

       La data de 29 noiembrie 2021, în incinta Curții de Apel Bălți  a fost organizată " Masa rotundă " cu participarea Preşedintelui Curții de Apel Bălți Talpa Ion, judecătorii Curții de Apel Bălți, D-ul Mahu Iurie – Șef Direcție Activitate Analitică al Departamentului Probațiune și membrii Biroului de Probațiune din Circumscripția de activitate a Curții de Apel Bălți.

      Astfel, în cadrul discuţiilor au fost abordate dificultățile întîmpinate de Probațiune regiunea Nord a RM la executarea pedepselor penale non-privative de libertate.

      În final, participanții la întrunire și-au mulțumit reciproc pentru discuțiile productive din cadrul întrevederii și au manifestat spirit de colaborare pe viitor.