A A A

Celebrarea Zilei Europene a Justiției Civile la Curtea de Apel Bălți

25 Octombrie 2018 | 32

 

„Ziua Europeană a Justiţiei Civile”, ce se serbează la 25 octombrie, reprezintă motivul organizării anuale în instanțele judecătorești din Republica Moldova a unui șir de evenimente ce au ca scop familiarizarea populaţiei cu activitatea sistemului judecătoresc.

În anul curent administrația Curţii de Apel Bălţi, în colaborare cu Programul USAID pentru Justiţie Transparentă şi Clinica Juridică Universitară din mun.Bălţi a organizat o lecție publică pentru studenţii Universităţii de Stat „Alecu Russo” mun.Bălţi cu tematica „Modernizarea sistemului judecătoresc şi drepturile cetăţenilor în cadrul instanţelor judecătoreşti”.

Scopul acestui eveniment este asigurarea transparenţei de natură să permită justiţiabililor crearea unei imagini reale şi concludente asupra organizării instanţelor de judecată, asupra condiţiilor de muncă al judecătorilor şi personalului auxiliar, precum şi oferirea de informaţii pentru o mai bună cunoaştere a aspectelor practice ce ţin de înfăptuirea actului de justiţie.

În cadrul evenimentului s-au discutat aşa subiecte ca: reorganizarea instanțelor judecătoreşti, modul de funcţionare a Curţii de Apel Bălţi în serviciul cetăţenilor, modernizarea PIGD, etapele pe care le parcurge un dosar de la înregistrare la soluționare, principalele drepturi ale cetăţenilor în cadrul instanțelor judecătoreşti şi implementarea Cadrului Internaţional de Excelenţă Judecătorească la Curtea de Apel Bălţi.

Totodată invitaţii au avut posibilitatea să facă  un tur în incinta Curţii de Apel Bălţi, astfel ei au văzut cum activează instanța zi de zi, au vizitat birourile judecătorilor, sălile de ședință, inclusiv sala dotată cu echipament video utilizat pentru conferință în cadrul instituției și interacțiunea cu instanțele din circumscripția Bălți .