A A A

Atenționarea subiectului datelor cu caracter personal !

23 Noiembrie 2023 | 90

        Curtea de Apel Bălți, în calitate de operator de date cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare (Legea nr.133 din 8 iulie 2011 a Republicii Moldova privind protecția datelor cu caracter personal), respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane, în special a dreptului la inviolabilitatea vieții private, precum și drepturile prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, fiind adoptat de Parlamentul European şi Consiliu în data de 27 aprilie 2016, publicat în Jurnalul Oficial Uniunii L119 din 4 mai 2016, aplicabile începând cu data de 25 mai 2018.