A A A

Atelierul de lucru privind medierea extrajudiciară.

16 Septembrie 2018 | 24

 

La 13 septembrie 2018 Curtea de Apel Bălți a fost gazda Atelierului de lucru privind conştientizarea medierii, organizat de Centrul pentru Soluționarea Efectivă a Disputelor (CEDR) în colaborare cu Consiliul Superior al Magistraturii(CSM).

La Atelier au participat judecători, grefieri şi specialişti ai Secţiilor de evidenţă şi documentare procesuală din cadrul Curţii de Apel Bălţi şi judecătoriile  din nordul Republicii Moldova (Bălţi, Soroca, Edineţ şi Drochia), evenimentul fiind condus de domnul Dumitru Lefter  director al Centrului de Mediere  al Camerei Comerţ şi Industrie a RM, doamna Iuliana Rotari, director general al Depozitarului Central, mediator în cadrul Centrului de Mediere şi domnul Alexandru Gheorghieş, membru CSM.

În cadrul evenimentului s-au discutat  beneficiile recurgerii părţilor la procesul de mediere extrajudiciară ca o alternativă a procesului de judecată şi arbitraj, de asemenea şi despre necesitatea promovării în rândul societăţii recurgerii la o astfel de metodă de soluţionare a litigiilor apărute.

„Medierea este un proces flexibil, desfășurat în mod confidențial în care o persoană neutră ajută activ părţile să depună efort în vederea obţinerii unui acord negociat cu privire la un litigiu sau divergenţe, părțile deţinând controlul final asupra deciziei de a ajunge la o tranzacţie şi a condițiilor tranzacţiei. Medierea poate fi folosită oricând înainte sau pe parcursul procesului de judecată sau arbitraj, acestea pot fi sistate pentru a permite desfăşurarea medierii. Medierile pot fi pregătite şi desfăşurare timp de câteva săptămâni sau zile. În comparaţie cu procesele de judecată şi arbitraj, medierea prezintă o cale mai puţin costisitoare de soluționare. Părțile pot explica poziţiile lor vizavi de litigiu într-un mediu de încredere, sporind astfel înţelegerea şi permițând soluţii mai comprehensive.”*

*Text preluat din „Expedierea litigiilor comerciale în procedura de mediere: Ghid pentru sistemul judecătoresc din Republica Moldova”