A A A

Atelier de lucru cu genericul „Codul de Etică şi Standardele Anticorupţie”

19 Septembrie 2016 | 9

La data de 16 septembrie 2016, în incinta Curţii de Apel Bălţi, a avut loc atelierul de lucru cu genericul „Codul de Etică şi Standardele Anticorupţie” organizat în cadrul Proiectului finanţat de UE „Sporirea eficienţei, responsabilităţii şi transparenţei instanţelor judecătoreşti în Moldova” (ATRECO) şi Consiliul Superior al Magistraturii din Republica Moldova.

Întrunirea a fost ghidată de Mamuca Jgenti, expert cheie în Jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului. La seminar au participat judecătorii Curţii de Apel Bălţi, precum şi judecători a instanţelor de judecată din circumscripţia Curţii de Apel Bălţi.

Programul de instruire a fost divizat în două sesiuni.Prima parte a sesiunii – „Codul de etică”, a avut ca scop prezentarea obiectivelor/standardelor şi cele mai bune practici internaţionale.

Partea a doua a sesiunii – „Măsuri anticorupţie”, au fost abordate repere şi standarde internaţionale, precum legislaţie şi practici naţionale.

Promovarea acestui atelier de lucru a avut ca obiectiv, schimbul de experienţă şi de bune practici internaţionale, sporirea interesului comun pentru creşterea încrederii publice în independenţa, imparţialitatea şi profesionalismul judecătorilor.