A A A

ANUNȚ- Specialist , Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor penale şi contravenţionale

25 Octombrie 2018 | 4

LISTA CANDIDAȚILOR

admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiei publice ca Specialist , Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor  penale şi contravenţionale al Curții de Apel Bălți

1.   Dodu Mariana

 2. Șerșeniuc Nadejda

3.Guțu Victoria

Precizări privind organizarea şi desfăşurarea concursului

Concursul include proba scrisă şi interviul. Proba scrisă se va desfăşura la  26 octombrie 2018, ora 10:00, în sediul Curţii de Apel Bălți, str. Șt. cel Mare 54, mun. Bălți, sala 5.

Atenţie!!! La interviu sunt admiși doar candidaţii care au promovat pozitiv proba scrisă.

Informaţia cu privire la candidaţii admişi pentru interviu va fi publicată pe pagina web a Curţii de Apel Bălți www.instante.justice.md 

Persoana de contact: Curicheru Olga, specialist resurse umane

Telefon:0 (231)60745