A A A

ANUNŢ - ZIUA UŞILOR DESCHISE

24 Octombrie 2016 | 8

                     

Cu prilejul celebrării Zilei Europene a Justiţiei Civile, care este sărbătorită în jurul datei de 25 octombrie a fiecărui an, Curtea de Apel Bălţi organizează "Ziua Uşilor Deschise" pe data de 25 octombrie 2016, începînd cu ora 1000.

Aceasta are ca scop de a aduce în atenţia cetăţenilor modul de funcţionare a justiţiei şi de a sprijini dezvoltarea unui spaţiu judiciar comun european. 

Invitația se adresează tuturor celor interesați, în special elevilor și studenților, care doresc să afle atribuțiile și competențele unei instanțe de judecată, pentru a avea o viziune cît mai clară şi completă a activității acesteia.

Serviciul relaţii cu publicul şi mass-media