A A A

ANUNŢ- concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Curţii de Apel Bălţi

20 Iulie 2020 | 107

Lista candidaților care au fost admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante deSpecialist , Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor  civile, comerciale şi de contencios administrativ .

Pasat Natalia

Bătrînac Nicolaie

Caraștefan Cătălin

Agapi Mihaela

Proba scrisă va avea loc la data de 22 iulie 2020, ora 10:00.

Adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 54, Curtea de Apel Bălți, bir.103.