A A A

ANUNŢ- concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante din cadrul Secretariatului Curţii de Apel Bălţi

29 Iunie 2020 | 47

Lista candidaților care au fost admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante deSpecialist , Serviciul evidență și documentare procesuală a cauzelor  civile, comerciale şi de contencios administrativ .

Roșca Cristina

Caraștefan Cătălin

Iacubovschi Lavinia

Bătrînac Nicolae

Proba scrisă va avea loc la data de 02 iulie 2020, ora 10:00.

Adresa: mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare 54, Curtea de Apel Bălți, bir.103.