A A A

Ședința de totalizare a activității Curții de Apel Bălți la înfăptuirea justiției pe perioada anului 2015

10 Februarie 2016 | 7

Vineri, 05 februarie2016, la Curtea de Apel Bălţi , a avut loc ședința de totalizare a activității Curții de Apel Bălți la înfăptuirea justiției pe perioada anului 2015. La întrunire au participat preşedintele Curţii de Apel Bălţi , Alexandru Gheorghieş, Vicepreşedinţii Curţii de Apel, Gheorghe Scutelnic şi Eduard Ababei, reprezentantul CSJ – Oleg Sternioală , reprezentanta CSM-Vera Toma şi toți judecătorii din instanțele judecătorești aflate în raza de competență a Curţii de Apel Bălţi. Scopul reuniunii a fost prezentarea rezultatelor efectuării justiției pe cauze penale si cauze civile pentru anul 2015 și discutarea încălcărilor și erorilor admise de către instanțele de fond la înfăptuirea justiției.Raportul despre activitatea Colegiului Penal pe perioada anului 2015 a fost prezentat de către președintele colegiului penal Gheorghe Scutelnic. Rezultatele Colegiului Civil la înfăptuirea justiției pe perioada anului 2015 a fost prezentată de către președintele Colegiului Civil -Eduard Ababei. În baza celor relatate, pe parcursul activității Colegiului Penal şi Colegiului Civil al Curții de Apel Bălți ca instanță de apel și de recurs s-a stabilit că instanțele de fond , în linii generale ,corect aplică prevederile legislației în vigoare la examinarea dosarelor .Tot odată sunt frecvente încălcări și erori admise de către instanțele de fond, care servesc drept temei pentru casarea hotărârilor judecătorești . Astfel , în cadrul ședinței au fost oferite cîteva recomandări și propuneri în scopul îmbunătăţirii activităţii instanţelor de fond şi uniformizării practicii judiciare.

 
Serviciul monitorizare şi relaţii cu publicul