A A A

Ședința de lucru" Dificultățile apărute în cadrul examinării cauzelor penale odată cu operarea modificărilor la Codul de procedură penală al RM”

30 Ianuarie 2024 | 110

           Vineri, 26 ianuarie 2024, la Curtea de Apel Bălți a avut loc ședința de lucru cu genericul ,,Dificultățile apărute în cadrul examinării cauzelor penale odată cu operarea modificărilor la Codul de procedură penală al RM. Unificarea practicii judiciare la individualizarea pedepselor stabilite în cadrul examinării cauzelor penale de învinuire în comiterea infracțiunilor stabilite la art. art.264; 264/1 al.1); 2); 3) Cod penal”.Unificarea practicii judiciare la individualizarea pedepselor stabilite în cadrul examinării cauzelor penale de învinuire în comiterea infracțiunilor stabilite la art. art.264; 264/1 al.1); 2); 3) Cod penal”.

            La ședință au participat, Președintele Curții de Apel Bălți d-nul Talpa Ion, vicepreședintele interimar al CAB, dna Stela Procopciuc, judecătorii curții și judecătorii instanțelor de judecată din Circumscripția Curții de Apel Bălți.

Au fost abordate subiecte ce țin de Examinarea cauzelor contravenționale în procedurile simplificate. Unificarea practicii judiciare la individualizarea pedepselor stabilite în cadrul examinării cauzelor penale de învinuire în comiterea infracțiunilor stabilite la art. art.264; 264/1 al.1); 2); 3) Cod penal”.

           De asemenea, au fost discutate și unele aspecte privind aplicarea uniformă a prevederilor Codului administrativ, Codului Civil și a Codului de procedura civilă. Contestarea actelor și acțiunilor executorului judecătoresc. Aplicarea legii în timp la nulitatea și rezoluțiunea actelor juridice. Primirea pe rol a acțiunii civile. Acțiunile examinate în procedura contenciosului administrativ.

            Tematica aleasă a vizat, ca element de bază unificarea practicii judiciare în materie penală și civilă, dezvoltarea abilităților specifice privind aplicarea Codului administrativ.

            În final, cei prezenți au apreciat productivitatea discuțiilor din cadrul întrevederii și au exprimat disponibilitatea colaborării în viitor, în vederea realizării obiectivului propus.