A A A

Date de contact

Direcția de evidență și documentare procesuală
Nr. Name, Surname Position Tel/Fax E-mail
sectia penală
1 Clapco Rodica sectia penală 0231678984 hsdgjs@mail.ru
sectia civilă și contencios administrativ
2 Volosin Alexandru sectia civilă și contencios administrativ 223-586 volosin@mail.md