Incheieri
A A A

Încheierile instanțelor

Numarul dosarului Data creării Data publicării Denumirea dosarului Tipul dosarului Tematica dosarului PDF
03-2a-1106-26022019 20-03-2019 20-03-2019 Gavca Viorica vs Josanu Ludmila privind constatarea faptului concubinajului, recunoașterea dreptului de proprietate comună, atribuirea bunului în proprietate Civil Litigii ce decurg din dreptul de proprietate
03-2a-1111-27022019 20-03-2019 20-03-2019 Rotrau-Neamțu Ana-Maria vs Neamțu Vadim privind decăderea din drepturile părințești Civil Privarea de drepturi a părinţilor
03-2a-677-02022019 20-03-2019 20-03-2019 Fortușneac Vera către Consiliul raional Drochia privind constatarea faptului confiscării averii. Civil Procedura de confiscare a averii nejustificate în folosul statului
03-2a-610-30012019 20-03-2019 20-03-2019 Bardahan Larisa vs Zara Mihail p/d încasarea datoriei. Civil Acțiuni privind încasarea datoriei
03-2r-1262-06032019 20-03-2019 20-03-2019 Cricliveț Aurelia vs Pogribinscaia Aliona p/d încasarea cheltuielilor de întreținere și tratament a decedatului ș.a. Civil Încasarea salariului și altor plăți salariale
03-2a-1351-13032019 20-03-2019 20-03-2019 SA Cet-Nord vs Prisacaru Natalia Ion p/d încasarea datoriei Civil Executarea obligaţiilor